II FORUM GLOTTODYDAKTYCZNE

Termin: 29.09.2018
Miejsce: POLONICUM, ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich)

29 września 2018 roku w Centrum POLONICUM odbędzie się II Forum Glottodydaktyczne, którego głównym celem jest wymiana spostrzeżeń i doświadczeń z zakresu: metodyki języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej, lingwistyki stosowanej, psycholingwistyki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, kognitywistyki i edukacji międzykulturowej.

Zaproszenie

 

 

 

Data opublikowania: 09.05.2018
Osoba publikująca: Mariusz Kaleta