Najczęstsze błędy gramatyczne w polszczyźnie pisanej studentów ukraińskojęzycznych – korpusowe badania lapsologiczne

Termin: 20.03.2019

20 marca 2019 r. o godz. 15.00 w sali 205 odbędzie się zebranie naukowe Katedry Języka Polskiego jako Obcego.

Referat pt. Najczęstsze błędy gramatyczne w polszczyźnie pisanej studentów ukraińskojęzycznych – korpusowe badania lapsologiczne wygłosi dr Dominika Izebska-Długosz

 

Najczęstsze błędy gramatyczne w polszczyźnie pisanej studentów ukraińskojęzycznych – korpusowe badania lapsologiczne

W referacie przedstawia się wyniki badań nad niemal 6 tys. błędów gramatycznych w polszczyźnie pisanej studentów z pierwszym językiem ukraińskim (bilingwalnych w zakresie języka rosyjskiego). Zestawieniom ilościowym i jakościowym analizowanych błędów towarzyszy refleksja nad potencjałem badań lapsologicznych we współczesnej glottodydaktyce. Analizy o wartości diagnostycznej otwierają bowiem pole do szerszych badań nad polsko-ukraińskim interjęzykiem, mogących stać się kolejnym krokiem w tworzeniu metodyki szczegółowej nauczania języka polskiego jako obcego osób ukraińskojęzycznych (i pozostałych użytkowników języków wschodniosłowiańskich).

 

Data opublikowania: 07.03.2019
Osoba publikująca: Mariusz Kaleta