Trudności pracy z grupami heterogenicznymi uwzględniające specyfikę kultur Dalekiego Wschodu i Zachodu (na przykładzie Korei Południowej)

Termin: 11.12.2019
Miejsce: ul. Grodzka 64 s. 205

Zebranie naukowe Katedry Języka Polskiego jako Obcego

11 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali 205 odbędzie się zebranie naukowe Katedry Języka Polskiego jako Obcego. Referat pt. Trudności pracy z grupami heterogenicznymi uwzględniające specyfikę kultur Dalekiego Wschodu i Zachodu (na przykładzie Korei Południowej) wygłosi dr Tamara Czerkies. 

Referat będzie poświęcony zagadnieniom różnic kulturowych oraz uwarunkowań związanych z płcią kulturową (gender). W kontekście rozważań podobieństw i różnic scharakteryzuje Wielką Piątkę Gerta Jana Hofstede oraz kontekst kulturowy Edwarda Halla. Zwróci również uwagę na sposoby postrzegania świata oraz modele procesu nauczania/uczenia się charakterystyczne dla przedstawicieli Dalekiego Wschodu (w szczególności kultury koreańskiej), versus kultury europejskie. Omówi również zagadnienie tzw. azjatyckiego hanu, które jest najbardziej widoczne w kulturze wspólnej oraz uprawnionej mieszkańców Kraju Porannej Świeżości.

 

Data opublikowania: 27.11.2019
Osoba publikująca: Mariusz Kaleta