Diagnoza logopedyczna według modelu BID na przykładzie wielojęzycznych dzieci z Ukrainy

Termin: 15.01.2020
Miejsce: ul. Grodzka 64 s. 205

Diagnoza logopedyczna według modelu BID na przykładzie wielojęzycznych dzieci z Ukrainy

 

Wystąpienie dotyczy problematyki diagnozy logopedycznej dzieci dorastających w środowisku wielojęzycznym. Referent przedstawi dezyderaty światowych standardów postępowania stosowanych w ocenie mowy i języka dzieci dwujęzycznych. Szczególną uwagę zwróci na diagnozę według modelu BID (Briefing-Interaction-Debriefing) oraz współpracę logopedy z interpretatorem. Część teoretyczną uzupełnią dane empiryczne, stanowiące przykłady wielojęzyczności dzieci z Ukrainy.

 

Data opublikowania: 16.12.2019
Osoba publikująca: Mariusz Kaleta