Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych.

Termin: 26.02.2020 - 27.02.2020
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Kontakt: Mateusz Kamionka mattkamionka@gmail.com tel. +48 506919441

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

oraz współorganizatorzy:

Niżyński Państwowy Uniwersytet im. Mikołaja Gogola
Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka
Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia

mają zaszczyt zaprosić na

I Międzynarodową Konferencję Naukową
Pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka
na temat

Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych.
Diagnozy i znaki zapytania


 
 Kraków, 26-27 lutego 2020 r.


 Organizowana konferencja ma na celu zdiagnozowanie i opis współczesnych wyzwań, problemów, napięć, jakie występują wśród obywateli  Polski i Ukrainy.  W zakresie poruszanych problemów znajdują się:
•    migracja
•    rynek pracy
•    edukacja
•    nierówności społeczne
•    konflikty społeczne
•    kondycja moralna
•    religijność
•    trauma (post)transformacyjna i wojenna
•    demografia i struktura ludności
•    media i komunikowanie masowe
•    integracja społeczna imigrantów
•    kobiety w społeczeństwie obywatelskim
•    kondycja społeczeństwa obywatelskiego
•    kryzys przywództwa i politycznej reprezentacji
•    tożsamość narodowa n a styku kultur, w tym: etnocentryzm, nacjonalizm, ksenofobia
•    konsolidacja i dekonsolidacja demokracji
•    radykalizacja poglądów
•    populizm i demagogia

W ramach konferencji przewidziano także sekcję edukacyjno-glottodydaktyczną, a w niej następujące tematy, które dotyczą zarówno kształcenia młodych obywateli Ukrainy na poziomie polskich szkół publicznych, jak i glottodydaktycznych zagadnień efektywności w nauczaniu Ukraińców języka polskiego oraz polskiej kultury:
•    prawno-administracyjne zagadnienia związane z nauką Ukraińców w polskich szkołach;
•    dostosowanie systemu szkolnego do nauczania imigrantów z Ukrainy;
•    problemy i wyzwania edukacji szkolnej w związku z kształceniem ukraińskich dzieci i młodzieży;
•    problemy i wyzwania edukacji wyższej w związku z kształceniem studentów z Ukrainy;
•    specyficzne potrzeby i problemy w zakresie nauki polszczyzny u uczących się z Ukrainy;
•    profilaktyka błędów językowych u uczących się polszczyzny Ukraińców;
•    szok kulturowy, kształcenie kulturowe, pokonywanie barier społecznych, kulturowych i komunikacyjnych u Ukraińców w Polsce;
•    metody i techniki wpływające na efektywność nauczania Ukraińców języka polskiego i polskiej kultury.

Sekcję poprowadzą:
dr Dominika Izdebska-Długosz (Uniwersytet Jagielloński)
dr Agnieszka Jasińska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

STRONA KONFERENCJI:
https://ifis.up.krakow.pl/polska-i-ukraina-konferencja/

 

Data opublikowania: 14.01.2020
Osoba publikująca: Mariusz Kaleta