„Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej”

Termin: 17.04.2020 - 18.04.2020
Miejsce: Łódź przy ul. Pomorskiej 171/173
Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Kontakt: jezykoznawstwoglotto@gmail.com

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. konferencję naukową zatytułowaną:

„Komunikacja - język - kultura.
Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej”

Glottodydaktyka polonistyczna ma znaczny dorobek w zakresie subdyscyplin, takich jak: akwizycja języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego, metodyka nauczania, kultura w nauczaniu. Dynamiczne procesy przemian cywilizacyjnych i kulturowych stymulują środowisko badaczy do zgłębiania kolejnych zagadnień, takich jak: zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, porównania międzykulturowe, logopedyczne i socjolingwistyczne aspekty glottodydaktyki.
Zachęcamy Państwa do podzielenia się ze środowiskiem naukowym swoimi przemyśleniami na temat nowych perspektyw rozwoju glottodydaktyki, które otwierają się zarówno w sferze teorii, jak i praktyki. Oczekujemy tematów związanych z nauczaniem/ przyswajaniem języka polskiego jako drugiego, odziedziczonego, obcego dzieci i dorosłych w kraju i za granicą z uwzględnieniem nowych czynników językowych, kulturowych, historyczno-politycznych, środowiskowych, indywidualnych. Jesteśmy zainteresowani propozycjami ciekawych technik dydaktycznych, oryginalnymi uogólnieniami, opisami ciekawych studiów przypadków i aktualnym instytucjonalnym kontekstem nauczania, a także nowymi teoriami lub praktykami, które pojawiły się w glottodydaktyce światowej.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa i przesyłanie formularzy do 15 lutego 2020 r. na adres:
jezykoznawstwoglotto@gmail.com

Konferencja odbędzie się w Łodzi, w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173.
Strona internetowa: http://klsik.uni.lodz.pl/konferencje.html

 

Data opublikowania: 14.01.2020
Osoba publikująca: Mariusz Kaleta