Doktoranci

Imię i Nazwisko
 

 Opiekun / Promotor
 

mgr Dominika Bartosik

 dr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJ

mgr Marta Bodzioch

 dr hab. Iwona Janowska,  prof. UJ

mgr Mariola Fiema

 dr hab. Iwona Janowska,  prof. UJ

mgr Barbara Kyrc

 dr hab. Anna Seretny,  prof. UJ

mgr Urszula Malina

 dr hab. Robert Dębski

mgr Anna Mikulska

 dr hab. Anna Seretny,  prof. UJ

mgr Tomasz Moździerz

 dr hab. Anna Seretny,  prof. UJ

mgr Marcin Raiman

 dr hab. Anna Seretny,  prof. UJ

mgr Maciej Rączkowski

 dr hab. Wiesław Stefańczyk,  prof. UJ

mgr Agnieszka Rudkowska

 dr hab. Robert Dębski

mgr Agata Szybura

 prof. dr hab. Władysław Miodunka

mgr Marzena Wawrzeń

 dr hab. Iwona Janowska,  prof. UJ

mgr Natalia Wójcik

 dr hab. Ewa Lipińska,  prof. UJ