dr Beata Terka

Stanowisko: asystent z doktoratem

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Słowiański aspekt polskiego czasownika jako problem przekładu polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. W. Cockiewicza (Wydział Polonistyki UJ, 2018). Uczy cudzoziemców języka polskiego – prowadzi zajęcia z podsystemów i sprawności w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (od 2011) oraz lektorat języka polskiego ogólnego i specjalistycznego dla zagranicznych studentów Collegium Medicum UJ (od 2014). Jest autorem zadań certyfikatowych (od 2012) i egzaminatorem (od 2016) w państwowych egzaminach z języka polskiego jako obcego. W 2018 roku uzyskała status członka komisji egzaminacyjnej z uprawnieniami do sprawowania funkcji przewodniczącego. Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu odpowiedzialnego za przygotowywanie państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się gramatyka języka polskiego, zwłaszcza morfologia czasownika, a także metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Prowadzi badania związane z kategorią aspektu w perspektywie porównawczej i glottodydaktycznej.

Strony WWW

Beata Terka w USOSWeb

 

Publikacje

Rogala D., Terka B., Burzyńska M., Gruchała W., Rodzińska W., Wawrzeń M., 2019, U lekarza. Słucham i rozumiem! Materiały do nauczania języka polskiego medycznego. Poziom A2-B2, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Terka B., 2018, Aspekt polskiego czasownika jako problem przekładu oraz wyzwanie dla uczących się i nauczających języka polskiego jako obcego, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 25, s. 87-95.

Kiwit B., 2012, Czy językowi polskiemu brakuje rodzajników? Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe niemieckiej kategorii wyznaczoności grupy imiennej [w:] W. Śliwiński (red.), Język – styl – tekst w teorii i praktyce badawczej, Kraków: Libron, s. 61-69.

Kiwit B., 2008, Województwo mazowieckie [w:] Literacki Atlas Polski. Bezdroża, Kraków, s. 125-144.

Kiwit B., 2007, Wieloaspektowy obraz natury ludzkiej w ‘Between the Acts’ V. Woolf, Dynamis 1/2007.