Koło naukowe

Działamy z entuzjazmem!

Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej zostało stworzone w roku 2006 i od tego czasu kolejne roczniki studentów angażują się w różnego rodzaju akcje prowadzone w ramach jego działalności, takie jak:

  1. Polish Your Polish – to program, dzięki któremu studenci mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności nauczycielskich w praktyce. W ramach akcji Polish Your Polish studenci prowadzą indywidualne zajęciawyrównawcze, konwersacje lub dodatkowe lekcje z obcokrajowcami uczącymi się w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.
  2. Teraz Polski – to inicjatywa, która powstała w 2011 roku i jest kontynuowana z niezmiennie wielką pasją przez kolejne roczniki studentów. Członkowie Koła w ramach wolontariatu organizują indywidualne zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemskich uczniów wybranych krakowskich szkół podstawowych i gimnazjów. Nagrodą dla studentów jest ogromna satysfakcja i uśmiech na twarzy podopiecznych.
  3. Andrzejki, Wieczory Kultur i Pokazy Talentów... to tylko niektóre z imprez, w których organizację aktywnie włączają się członkowie Koła. To także okazja, żeby poznać inne tradycje i obyczaje, spotkać ciekawych ludzi i zyskać szerszą perspektywę widzenia świata, kultury, języka.

Formuła Koła pozostaje otwarta – nowe pomysły są cenione i wdrażane w życie. Każdy, kto zdecyduje się wstąpić w szeregi Koła ma możliwość realizowania w praktyce swoich naukowych zainteresowań związanych z nauczaniem obcokrajowców języka i kultury polskiej.

 

Opiekun: dr Tamara Czerkies

Przewodnicząca: Elżbieta Kotaś
Zastępca Przewodniczącej: Aleksandra Ogiela
Sekretarz: Julia Fyda