Kontakt

Adres
31- 044 Kraków
ul. Grodzka 64

Katedra Języka Polskiego jako Obcego
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


Kierownik Katedry: dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ
Kontakt z pracownikami podany w dziale: Dyżury.

Sekretariat studencki dla kierunku:

JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Kierunek: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO oraz STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Ewa Leśniak (ewa.lesniak@uj.edu.pl)
ul. Grodzka 64, p.103, tel. +48 (12) 6631813