mgr Mariola Fiema

Stanowisko: asystent

Magister filologii polskiej o specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Obecnie doktorantka w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Wydziału Polonistyki UJ. Od 2016 roku współpracuje z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, gdzie prowadzi zajęcia ze sprawności i słownictwa. Jest zaangażowana w pracę ośrodka egzaminacyjnego, w którym przeprowadzane są państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego, wykonując obowiązki administracyjne, a od 2018 także jako egzaminator. Jej zainteresowania naukowe dotyczą gerontologii i geragogiki, w szczególności kształcenia językowego osób starszych oraz psychometrii. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą testowaniu znajomości języka polskiego jako obcego.

Strony WWW

Mariola Fiema w USOSWeb

 

PUBLIKACJE

Lipińska E., Seretny A., Fiema M., Mikulska A., 2019, Dorośli i seniorzy – grupy różnolite wiekowo: uczący się zróżnicowani ze względu na wiek, wykształcenie i stan zdrowia [w:] E. Lipińska, A. Seretny (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 71-101.

Fiema, M. Janowska I., 2017, Analiza wybranych podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego w kontekście edukacji seniorów, Neofilolog, nr 49/1, s. 133-152.

Fiema M., 2016, Kształcenie osób w wieku późnej dorosłości – proces standardowy czy wyzwanie?, Języki Obce w Szkole, nr 4, s. 24-31.