Izdebska – Długosz D. Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1–B1)

Izdebska – Długosz D. (2017). Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1–B1), Rzeszów: Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne „Absolwent”.

­

Książka jest efektem czteroletniej pracy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ze studentami z Ukrainy i to właśnie z myślą o nich powstała.
W książce zamieszczono sześć rozdziałów. Każdy z nich odpowiada jednemu zagadnieniu gramatycznemu. Rozdziały rozpoczyna poglądowe zestawienie danej formy lub konstrukcji gramatycznej w języku polskim i ukraińskim (zgodnie z postulatem kontrastywności), co może pomóc w uświadomieniu sobie przez studentów podobieństw oraz różnic między systemami języka polskiego i ukraińskiego. W tym miejscu podaje się także przykłady najczęstszych błędów gramatycznych z danymi formami. Ćwiczenia typu drylowego postępują od najłatwiejszych do najtrudniejszych, jednak jest to trudność konstrukcyjna, nie leksykalna.
Na końcu każdego rozdziału znajdują się ćwiczenia translacyjne – z języka polskiego na ukraiński, z ukraińskiego na polski, a także tłumaczenie tzw. odwrotne, które pozwala studentom zaobserwować własne błędy interferencyjne.
Książka będzie pomocna dla studentów uczących się polszczyzny na poziomach A1–B1, choć wiele ćwiczeń ma charakter mieszany, przez co mogą być one wykorzystywane także na innych poziomach zaawansowania językowego. Ze zbioru ćwiczeń najlepiej korzystać na lekcji wybiórczo w celu wyćwiczenia danej struktury językowej. Ćwiczenia typu automatyzującego nie powinny także zajmować zbyt wiele czasu lekcyjnego, gdyż pomimo swej skuteczności, mogą nużyć studentów. Najkorzystniej więc przeplatać intensywny dryl gramatyczny ćwiczeniami aktywizującymi.
Na końcu zbioru zamieszczono klucz zawierający odpowiedzi do zadań.