Dr Dominika Bucko

Stanowisko: asystent z doktoratem

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy zatytułowanej Strategie czytania hipertekstu podejmowane przez uczących się języka polskiego jako obcego podczas realizacji zadań, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. W. Miodunki (2014).
Jest egzaminatorem i autorem zadań certyfikatowych. W latach 2016 - 2019 koordynowała działania Sieci wspomagania i samokształcenia Dla nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie oraz powracające z zagranicy.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół trzech zagadnień: nauczania wspomaganego komputerowo, strategii wybieranych przez uczących się oraz podejścia zorientowanego na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.


Strony WWW

Dominika Bucko w USOSWeb


Wybrane publikacje

Podręczniki

Prizel-Kania, A., Bucko, D., Majcher-Legawiec, U., Sowa, K. (2016). Po polsku po Polsce. Podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla początkujących, Kraków: Wydawnictwo Centrum, s. 200.

 

Inne wybrane publikacje

Bucko D., Prizel-Kania A., (2018), Edukacja polonistyczna online – stan obecny oraz wyzwania na przyszłość (na podstawie analizy wybranych zasobów do nauczania języka polskiego jako obcego), Roczniki Humanistyczne 66, z. 10: Glottodydaktyka, s. 7-23.

Bucko, D, Prizel-Kania A. (2012). Wędrówki po globalnej sieci, czyli o możliwościach wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w kształceniu językowym. Języki obce w szkole nr 3/2012, 46-51.

Bucko, D., Rogala, D., Sałęga-Bielowicz, B. (2012). Kultura popularna w podejściu zadaniowym – realizacja projektu „Subiektywna mapa studentów Szkoły Letniej 2010". W P. Garncarek, P. Kajak (red.), Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego". Materiały z konferencji naukowej (s. 41 -55). Warszawa.

Bucko, D. (2009). Promocja polszczyzny – projekty w języku polskim. W E. Gajek, P. Poszytek (red.), eTwinning drogą do edukacji przyszłości, (s.117-128). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 

Pełna lista publikacji


Uczestnictwo w grantach

Realizacja projektu „Po polsku po Polsce" finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015. uczestnik

Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej 2015. uczestnik

SpeakApps 2, Lifelong Learning Grant, Unia Europejska, 2013-2014. uczestnik

SpeakApps: Creating free and open-source online tools for the practice of oral skills, Lifelong Learning Grant, Unia Europejska, 2011-2012. uczestnik