Mgr Joanna Machowska

Stanowisko: starszy wykładowca

Inne funkcje: kierownik kierunku Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Dunaja pt. Metafora w nowomowie. Po studiach pracowała w szkole języka angielskiego International House ucząc anglojęzycznych lektorów. Od 1991 roku uczy w Szkole Języka i Kultury Polskiej na kursach letnich, jest również koordynatorem tych kursów. Od 1993 jest związana z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie. Od 2001 roku pracowała przy organizacji kursów języka polskiego dla studentów programu Erasmus. Od 2004 była asystentem koordynatora, od 2006 do 2017 roku była koordynatorem Programu Erasmus ds. języka polskiego. W latach 2005-2006 brała udział w pracach nad programami do nauki języka polskiego dla uchodźców z Czeczenii i w szkoleniach wolontariuszy – kandydatów na lektorów. Jest współautorką koncepcji podręcznika do nauki języka polskiego dla Ukraińców. Absolwentka Studiów Podyplomowych: Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Jest również współautorką ćwiczeń zamieszczonych w Internecie, które stanowią część telewizyjnego programu do nauczania języka polskiego jako obcego pt. Profesor Smok i przyjaciele.
Współpracowała także przy powstawaniu Programów języka polskiego jako obcego, które niedawno zostały wydane pod zbiorową redakcją: I. Janowskiej, E. Lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka.
Specjalizuje się w nauczaniu gramatyki na poziomach niższych – A1 i A2.

Strony WWW

Joanna Machowska w USOSWeb

Książki (podręczniki)

Machowska J. (2010). Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1 pt: ,,Gramatyka? Dlaczego nie?!", Kraków: Universitas. [262stron]

Machowska J. (2011). Ćwiczenia dla poziomu A2 pt: „Gramatyka? Ależ tak!", Kraków: Universitas. [287 stron]

Inne  publikacje

Machowska J (1999). Kto i dlaczego uczy się języka polskiego w: Oswajanie chrząszcza w trzcinie. Kaków: Universitas 65 – 70.

Machowska J (1994). Metafora w nowomowie. Zeszyty Prasoznawcze. Nr 1-2, 168- 180.

Machowska J (1993). E. Rybicka, M. Szelc-Mays, Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Przegląd Polonijny, z.4, 170 - 176 .