Stanisław Mędak

​Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z UJ związany od 1981 roku. Ponownie zatrudniony w UJ w 1994 jako lektor (potem wykładowca). W okresie zatrudnienia w Uniwersytecie Jagiellońskim (1994-2016) opublikował dwadzieścia trzy książki z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego w Polsce (WSiP, Wydawnictwo UJ, Univeristas, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Lingo, Petrus) i za granicą (Francja – Wydawnictwo Uniwersytetu le Mirail w Tuluzie, Editions L'Harmattan w Paryżu), w tym trzy słowniki specjalistyczne: odmiany czasowników, odmiany rzeczowników, łączliwości składniowej czasowników polskich, cztery testy i megatesty, kilka podręczników kursowych dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych, dwie monografie (liczebniki i czasowniki ruchu) i setki różnorodnych ćwiczeń gramatyczno-składniowych.

 • Szkoła Migros, Genewa (Szwajcaria) – lektor języka polskiego (4 lata),
 • Uniwersytet Karola w Pradze (Republika Czeska) – lektor języka polskiego (dwa semestry),
 • Uniwersytet Le Mirail w Tuluzie (Francja) – lektor języka polskiego (dwa lata),
 • Instytut Języków Wschodnich (INALCO) w Paryżu, Francja – lektor języka polskiego (cztery lata),
 • Instytut Nauk Politycznych (Sciences Po) w Paryżu, Francja – lektor języka polskiego (dwa semestry)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOROBKU AUTORA za lata 1994 - 2016

 • systemowe nauczanie języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem składni języka polskiego;
 • opracowanie podstawowych słowników ułatwiających obcokrajowcom opanowanie fleksji polskiej (słowniki odmiany rzeczowników i czasowników, monografia liczebników);
 • opracowanie zbioru podstawowych czasowników (1000 haseł) z uwzględnieniem ich łączliwości składniowej – zob. PUBLIKACJE AUTORSKIE, punkty: 6,7,9,10,12;
 • wydanie za granicą materiałów do praktycznego nauczania gramatyki i składni polskiej dla użytkownika francuskojęzycznego (zob. poniżej PUBLIKACJE, p. 7, 14, 22-24;
 • opracowanie serii podręczników kursowych (Wydawnictwo LINGO w Warszawie) dla wszystkich poziomów nauczania; zob. poniżej PUBLIKACJE, p. 14-18, 22,23; podręczniki dla poziomów A2, B1, B2, C1, C2;
 • opracowanie serii megatestów dla wszystkich poziomów nauczania [zob. poniżej PUBLIKACJE, p. 19, 20, p. 21;
 • opracowanie czasowników ruchu (budowa, odmiana, składnia), zob. poniżej PUBLIKACJE, p. 24.

 

 

Strony WWW

Stanisław Mędak w USOSWeb

 

 

PUBLIKACJE AUTORSKIE (KSIĄŻKI) I TŁUMACZENIA za lata 1994-2016

tłumaczenia

 1. Jean Ziegler, La Suisse lave le plus blanc, Edition du Seuil; przekład S. Mędak, Milczący sejf, Wydawnictwo Literackie, Kraków1994, str. 164.

słowniki, podręczniki, monografie, megatesty z zakresu nauczania JPJO

 

 1. JĘZYK POLSKI À LA CARTE. Wybór testów z języka polskiego dla obcokrajowców, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995, str. 462.
 2. CHCĘ MÓWIĆ PO POLSKU, Je veux parler polonais. Le polonais pour les débutants, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996, str. 254.
 3. CHCĘ MÓWIĆ PO POLSKU, Ich will polnisch sprechen.
 4. Polnisch für Anfänger, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1996, str. 252.
 5. CHCĘ MÓWIĆ PO POLSKU, I Want to Speak Polish. Polish for the Beginners, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, str. 254.
 6. SŁOWNIK FORM KONIUGACYJNYCH CZASOWNIKÓW POLSKICH. Dictionary of Polish Verb Patterns. Dictionnaire de la conjugaison des verbes polonais. Universitas, Kraków 1997, str. 1056.
 7. DICTIONNAIRE DE LA DÉCLINAISON DES SUBSTANTIFS POLONAIS. Dictionary of Polish Declensions. Odmiana rzeczowników polskich, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 2001, France, str. 370.
 8. CO Z CZYM? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych, Universitas, Kraków 2002, wyd. 2005, 2014 str. 196.
 9. SŁOWNIK ODMIANY RZECZOWNIKÓW POLSKICH – reedycja polska wydania francuskiego, Universitas, Kraków 2003, wyd. II – 2011, str. 321.
 10. SŁOWNIK FORM KONIUGACYJNYCH CZASOWNIKÓW POLSKICH – wersja nowa i skrócona, Universitas, Kraków 2004, wyd. II – 2013, str. 364.
 11. LICZEBNIK TEŻ SIĘ LICZY!  Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami, Universitas, Kraków 2004, wyd. II – 2010, 2013, str. 249.
 12. PRAKTYCZNY SŁOWNIK ŁĄCZLIWOŚCI SKŁADNIOWEJ CZASOWNIKÓW POLSKICH, Universitas, Kraków 2005, wyd. II –2011, 2015, str. 773.
 13. APPRENDRE LE POLONAIS PAR LES TEXTES, (wspólnie z: B. Biela, C. Bruley–Mesarosz), L'Harmattan, Paris 2005, France, str. 412.
 14. W ŚWIECIE POLSZCZYZNY, Podręcznik dla zaawansowanych; poziom C2, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce, 2007, str. 398.
 15. SPRAWDŹ SIĘ! ŚWIAT POLSZCZYZNY – CD z ćwiczeniami dla zaawansowanych; poziom C2, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce, 2007.
 16. POLSKI RAZ A DOBRZE. Polish for Foreigners. Podręcznik dla poziomu podstawowego A1, A2, B1, Wydawnictwo LINGO, Warszawa 2011, str. 318.
 17. POL'SKIJ DLÂ INOSTRANCEV. Intensivnyj kurs dlâ načinaûŝih, Seria Raz a dobrze, Wydawnictwo LINGO, Warszawa 2011, str. 341.
 18. POCKET POLISH. Polski dla obcokrajowców, Wydawnictwo LINGO, Warszawa 2012, str. 237.
 19. POLSKI MEGATEST. Polish in Exercises, Wydawnictwo LINGO, Warszawa 2012, wyd. II 2014, str. 387.
 20. POLSKI B2 i C1. MEGATEST, Wydawnictwo LINGO. Warszawa 2013, str. 358.
 21. POLSKI C2. MEGATEST, Wydawnictwo LINGO. Warszawa 2014, str. 237.
 22. JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW. POLSKI OD POZIOMU B1 WZWYŻ. Gramatyka i składnia ze 192 ćwiczeniami kreatywnymi, Wydawnictwo PETRUS. Kraków 2015, str. 347.
 23. POLSKI Z MISTRZAMI SŁOWA, Wydawnictwo PETRUS. Kraków 2016, str. 410.
 24. JĘZK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW. CZASOWNIKI RUCHU. ZNACZENIA. ODMIANA. SKŁADNIA. POZIOMY: B1, B2, C. 100 ĆWICZEŃ Z KLUCZEM. 200 ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH, WYDAWNICTWO PETRUS, KRAKÓW 2017, STR. 316.
 25. MONOGRAFIA CZASOWNIKÓW DLA LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO I OBCORAJOWCÓW Z MEGATESTEM A LA CARTE. 835 ćwiczeń i zadań testowych. Poziomy: od A2 do C2 (przygotowana do druku).