Studia II stopnia

Kierunek: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Studia II stopnia

Kto może studiować?

Studia są przeznaczone dla absolwentów licencjackich studiów filologii polskiej oraz absolwentów kierunków neofilologicznych, chcących uzyskać specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w kraju i za granicą.

Co zyskujemy studiując na tym kierunku?

Studenci kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego:

 • zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu glottodydaktyki,
 • znają metody nauczania języków obcych oraz ich dydaktyczne i psychologiczne podstawy,
 • wiedzą, jak nauczać poszczególnych podsystemów języka i sprawności językowych,
 • zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie praktyk pedagogicznych w kraju (np. Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej UJ, British International School of Cracow) i za granicą (np. Ecole Nova Polska w Paryżu).

 

Co po studiach?

Nasi absolwenci podejmują pracę ucząc obcokrajowców w kraju lub za granicą. Rokrocznie, w ramach współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z uniwersyteckimi ośrodkami zagranicznymi, wyjeżdżają na lektoraty w różne zakątki świata: Argentyna, Brazylia, Chiny, Rosja, Ukraina, Mołdawia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Austria, Francja, Belgia, Włochy, Portugalia.

Możliwości zatrudnienia jako:

 • nauczyciel/lektor języka polskiego jako obcego w ośrodkach kształcenia obcokrajowców w kraju i za granicą,
 • nauczyciel języka polskiego jako drugiego w szkolnictwie polonijnym,
 • nauczyciel języka polskiego jako obcego i/lub drugiego w szkołach polskich,
 • pracownik kulturalno-oświatowy w ośrodkach i centrach kultury polskiej za granicą,
 • doradca metodyczny w ośrodkach kształcenia językowego.

 

 

Pliki do pobrania

Strona tytułowa pracy magisterskiej

Szczegółowe informacje >>

 

Harmonogramy

 

Harmonogram zajęć - I, II ROK, II semestr letni 2020/2021

 

UWAGA:

 • Zebranie informacyjne i organizacyjne w sprawie seminariów magisterskich dla studentów I roku studiów drugiego stopnia  - Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - odbędzie się 7 października o godz. 8.30 w sali 06, ul. Grodzka 64. 
   

 • Rejestracja dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia 'Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego' będzie trwać od 03.10.2020 godz. 7.00 do 16.10.2020 r.
 • Ze względu na dynamiczną sytuację, związaną z pandemią, zastrzegamy sobie możliwość zamian w planie zajęć. Bardzo prosimy o sprawdzanie harmonogramu na stronie Katedry JPJO.