Studia II stopnia

DO STUDENTÓW WYDZIAŁU POLONISTYKI


Szanowni Państwo,

zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja jest dla Was szczególnie trudna, a konieczna i  radykalna zmiana formy zajęć dydaktycznych nie dla wszystkich jest łatwa.
Zajęcia w trybie zdalnym na pewno będą obowiązywać do końca semestru, pracujemy w tej chwili nad modyfikacją kursów i naszych wymagań tak, aby możliwe było dokończenie semestru i zaliczenie roku akademickiego. Modyfikacje te dotyczą również prac licencjackich i magisterskich.  
Wydaje się, że na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki będzie możliwe zrealizowanie pełnego cyklu zajęć do końca semestru letniego mimo poważnie ograniczonego dostępu do bibliotek i źródeł. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że nauczanie on-line nie dorównuje normalnym formom studiów, ale proszę pamiętać, że wszyscy znajdujemy się w sytuacji wyższej konieczności i musimy tak na nią reagować, aby zrobić co się da i minimalizować złe skutki.

Nie wiemy jeszcze, kiedy i w jaki sposób odbędzie się sesja egzaminacyjna, wiadomo natomiast, że prawdopodobnie odbędzie się również w trybie on-line, na pewno dopuszczalne będą również egzaminy dyplomowe on-line.
Nie wiemy, jak wyglądać będzie rekrutacja na studia I i II stopnia.
Organizację sesji egzaminacyjnej oraz rekrutacji na studia określi Rektor i Senat UJ w ciągu najbliższych tygodni, biorąc pod uwagę sugestie pracowników, Samorządu Studentów UJ oraz rozwój sytuacji w kraju.  
Wierzymy, że jesteście wszyscy Państwo zdolni do podjęcia wyzwania, jakim jest sprawny i skuteczny udział w zajęciach zdalnych. Wierzymy, że nie zmarnujecie obecnego czasu i wykorzystacie go jak najlepiej dla swoich studiów. Życzymy powodzenia mimo tak trudnych okoliczności.
Dyżury prodziekana Wydziału Polonistyki UJ zostały zawieszone, jednak jest do Państwa dyspozycji jego e-mail (jaroslaw.fazan@uj.edu.pl); proszę pisać we wszystkich sprawach, które wymagają jego pomocy i interwencji. Możliwy jest też jak zawsze kontakt mailowy z Dziekanem pod adresem: renata.przybylska@uj.edu.pl

Dziekan i prodziekani Wydziału Polonistyki   UJ

 

JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Kierunek: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Studia II stopnia

Kto może studiować?

Studia są przeznaczone dla absolwentów licencjackich studiów filologii polskiej oraz absolwentów kierunków neofilologicznych, chcących uzyskać specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w kraju i za granicą.

Co zyskujemy studiując na tym kieruneku?

Studenci kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego:

  • zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu glottodydaktyki,
  • znają metody nauczania języków obcych oraz ich dydaktyczne i psychologiczne podstawy,
  • wiedzą, jak nauczać poszczególnych podsystemów języka i sprawności językowych,
  • zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie praktyk pedagogicznych w kraju (np. Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej UJ, British International School of Cracow) i za granicą (np. Ecole Nova Polska w Paryżu).

 

Co po studiach?

Nasi absolwenci podejmują pracę ucząc obcokrajowców w kraju lub za granicą. Rokrocznie, w ramach współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z uniwersyteckimi ośrodkami zagranicznymi, wyjeżdżają na lektoraty w różne zakątki świata: Argentyna, Brazylia, Chiny, Rosja, Ukraina, Mołdawia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Austria, Francja, Belgia, Włochy, Portugalia.

Możliwości zatrudnienia jako:

  • nauczyciel/lektor języka polskiego jako obcego w ośrodkach kształcenia obcokrajowców w kraju i za granicą,
  • nauczyciel języka polskiego jako drugiego w szkolnictwie polonijnym,
  • nauczyciel języka polskiego jako obcego i/lub drugiego w szkołach polskich,
  • pracownik kulturalno-oświatowy w ośrodkach i centrach kultury polskiej za granicą,
  • doradca metodyczny w ośrodkach kształcenia językowego.

 

 

Pliki do pobrania

Strona tytułowa pracy magisterskiej

Szczegółowe informacje >>

 

Harmonogramy

 

Harmonogram zajęć - I ROK, II semestr 2019/2020

Harmonogram zajęć - II ROK, II semestr 2019/2020