Przejdź do głównej treści strony

Studia podyplomowe - 2020/21

Nauczanie języka polskiego jako obcego

DOKUMENTY - 2020/21

Harmonogram

Broszura

 

Wydział

Wydział Polonistyki

Jednostka prowadząca studia

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ

Nazwa studiów podyplomowych

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Opłata za studia podyplomowe

3200 zł

Adres

ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków

Telefon, E-mail, WWW

Godziny przyjęć w sekretariacie

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

Liczba semestrów

2

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów filologicznych co najmniej pierwszego stopnia

Rekrutacja

dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów

Limit przyjęć

min. 23 osób maks. 30 osób

Termin rekrutacji

od 03.06.2020 do 16.09.2020

Początek studiów

1 października 2020 roku

Opis studiów

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jak obcego/drugiego. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dydaktyki ogólnej: metodami  nauczania języków obcych oraz podstawami psychologicznymi i dydaktycznymi procesu kształcenia. Zajęcia z dydaktyki szczegółowej przybliżają uczestnikom zajęć sposoby nauczania gramatyki i słownictwa, wymowy i pisowni. Pokazują także, jak rozwijać sprawności językowe (umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania), wykorzystując, m.in., podejście interkulturowe. Słuchacze mają również możliwość w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę i umiejętności nabyte w toku kształcenia, planując i przeprowadzając lekcje z cudzoziemcami uczącymi się w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwenci studiów mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy dydaktycznej za granicą (na lektoratach w zagranicznych uczelniach, w polonijnych) oraz w kraju, ucząc dzieci cudzoziemców lub Polaków powracających zza granicy (w polskich szkołach) oraz cudzoziemców coraz liczniej przyjeżdżających do Polski, by tutaj uczyć się, mieszkać i pracować (w rozmaitych szkołach językowych).  

Terminy zajęć

piątki w godzinach od 16.30 do 19.45; soboty w godzinach 10.00 do 13.15; 14.30 do 17.45; niedziele w godzinach od 9.00 do12.00

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

  • Dyplom ukończenia studiów filologicznych co najmniej pierwszego stopnia
  • Podanie
  • Życiorys
  • Dla studentów polskich: znajomość języka obcego na poziomie B1; Dla obcokrajowców: certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe

Kierownik studiów

dr Agnieszka Rabiej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego