Studia podyplomowe

UWAGA !!!

W związku z Komunikatem Kanclerza UJ w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie, nasza jednostka od dnia 16.03.2020 przechodzi na tryb pracy zdalnej.

Prosimy o kontakt drogą mailową:
ewa.lesniak@uj.edu.pl

 


DO STUDENTÓW WYDZIAŁU POLONISTYKI


Szanowni Państwo,

zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja jest dla Was szczególnie trudna, a konieczna i  radykalna zmiana formy zajęć dydaktycznych nie dla wszystkich jest łatwa.
Zajęcia w trybie zdalnym na pewno będą obowiązywać do końca semestru, pracujemy w tej chwili nad modyfikacją kursów i naszych wymagań tak, aby możliwe było dokończenie semestru i zaliczenie roku akademickiego. Modyfikacje te dotyczą również prac licencjackich i magisterskich.  
Wydaje się, że na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki będzie możliwe zrealizowanie pełnego cyklu zajęć do końca semestru letniego mimo poważnie ograniczonego dostępu do bibliotek i źródeł. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że nauczanie on-line nie dorównuje normalnym formom studiów, ale proszę pamiętać, że wszyscy znajdujemy się w sytuacji wyższej konieczności i musimy tak na nią reagować, aby zrobić co się da i minimalizować złe skutki.

Nie wiemy jeszcze, kiedy i w jaki sposób odbędzie się sesja egzaminacyjna, wiadomo natomiast, że prawdopodobnie odbędzie się również w trybie on-line, na pewno dopuszczalne będą również egzaminy dyplomowe on-line.
Nie wiemy, jak wyglądać będzie rekrutacja na studia I i II stopnia.
Organizację sesji egzaminacyjnej oraz rekrutacji na studia określi Rektor i Senat UJ w ciągu najbliższych tygodni, biorąc pod uwagę sugestie pracowników, Samorządu Studentów UJ oraz rozwój sytuacji w kraju.  
Wierzymy, że jesteście wszyscy Państwo zdolni do podjęcia wyzwania, jakim jest sprawny i skuteczny udział w zajęciach zdalnych. Wierzymy, że nie zmarnujecie obecnego czasu i wykorzystacie go jak najlepiej dla swoich studiów. Życzymy powodzenia mimo tak trudnych okoliczności.
Dyżury prodziekana Wydziału Polonistyki UJ zostały zawieszone, jednak jest do Państwa dyspozycji jego e-mail (jaroslaw.fazan@uj.edu.pl); proszę pisać we wszystkich sprawach, które wymagają jego pomocy i interwencji. Możliwy jest też jak zawsze kontakt mailowy z Dziekanem pod adresem: renata.przybylska@uj.edu.pl

Dziekan i prodziekani Wydziału Polonistyki   UJ

    

Studia podyplomowe

 

Nauczanie języka polskiego jako obcego"

Nowe kwalifikacje, ciekawe doświadczenia,

możliwość pracy w kraju i za granicą

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jak obcego/drugiego.

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dydaktyki ogólnej: metodami  nauczania języków obcych oraz podstawami psychologicznymi i dydaktycznymi procesu kształcenia. Zajęcia z dydaktyki szczegółowej przybliżają im sposoby nauczania gramatyki i słownictwa, pokazują, jak rozwijać sprawności językowe (umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania i czytania), wykorzystując, m.in., podejście interkulturowe.  

Słuchacze studiów mają również możliwość stawiać swoje „pierwsze glottodydaktyczne kroki", planując i przeprowadzając lekcje z cudzoziemcami uczącymi się w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach słuchacze mogą wykorzystać w pracy dydaktycznej za granicą (na lektoratach w zagranicznych uczelniach) oraz w kraju, ucząc:

  1. dzieci cudzoziemców lub Polaków powracających zza granicy (w polskich szkołach),
  2. cudzoziemców coraz liczniej przyjeżdżających do Polski, by uczyć się, mieszkać i pracować (w rozmaitych szkołach językowych).  
 

DOKUMENTY

 

BROSZURA, TERMINY ZJAZDÓW, HARMONOGRAM ZAJĘĆ  ROK AKADEMICKI 2019/2020

Harmonogram

 

Kwestionariusz osobowy