Współpracownicy

 

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego - Więcej>>

 

Rada Języka Polskiego. Więcej>>

 

Stowarzyszenie „Bristol" Więcej >>

 

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych. Więcej >>

 

 Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - Więcej >>

 

Kongres Oświaty Polonijnej - Więcej >>

 

Academic Quality Council - Więcej >>

 

 Ecole Nova Polska - Więcej >>

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi Więcej >>